Tin tức

10Th10

Thùng xe tải thế nào là đúng quy chuẩn?

Tin tức Quản Trị

Theo Thông tư 42/2014/TT-BGTVT vừa được Bộ GTVT ban hành ngày 15/9, thùng xe và mui phủ thùng xe tự đổ, xe xi téc và xe tải phải đáp ứng một số quy định mới. Quy định mới về thùng xe tải siết chặt tiêu chuẩn an toàn và chống nạn chở quá tải Theo […]

Xem thêm
23
Văn phòng
140
Nhân viên
3
Quốc gia